הרשמה למסע "בשביל השנטי"

תרומתכם החשובה תקרב אותנו צעד גדול נוסף במסע החשוב למען
נוער בסיכון ובסכנת חיים.