הרשמה למסע תפתח בקרוב ...

פתיחת ההרשמה: 1/7/2023
תרומתכם החשובה תקרב אותנו צעד גדול נוסף במסע החשוב למען הצלת ילדי הרחוב בישראל!