חסויות למסע האופניים

תרומתכם החשובה מקרבת אותנו צעד גדול נוסף במסע החשוב למען הצלת ילדי הרחוב בישראל!

עמותת בית השנטי מקיימת זאת השנה התשיעית מסע אופניים למען ילדי בית השנטי ולכבוד רוכבי האופניים.

המסע יתקיים ביום שבת 29 באוקטובר 2022 בהשתתפותם של כ-1,500 רוכבים.

המסע יצא מבית השנטי בתל אביב ויסתיים בכפר הנוער בית השנטי במדבר, הממוקם ליד שדה בוקר.

חזון: שביל אנושי המחבר ברכיבת אופניים את בתי השנטי

חסויות למסע בשביל השנטי:

תודה...