חסויות למסע האופניים

תרומתכם החשובה מקרבת אותנו צעד גדול נוסף במסע החשוב למען הצלת ילדי הרחוב בישראל!

עמותת בית השנטי מקיימת זאת השנה ה-11 מסע אופניים למען ילדי בית השנטי ולכבוד רוכבי האופניים.

המסע יתקיים ביום שבת 18 בנובמבר 2023 בהשתתפותם של כ-1,500 רוכבים.

המסע יצא מבית השנטי בתל אביב ויסתיים בכפר הנוער בית השנטי במדבר, הממוקם ליד שדה בוקר.

חזון: שביל אנושי המחבר ברכיבת אופניים את בתי השנטי

חסויות למסע בשביל השנטי:

תודה...